Sudet saalistavat laumoissa

 

Sudet ovat koiraeläimiä. Yleisin susilaji on harmaasusi, joka elää melkeinpä kaikkialla pohjoisen pallonpuoliskon alueella niin Pohjois-Amerikassa, Euroopan pohjoisosissa kuin myös Aasiassa. Myös Suomessa susikanta on runsas. Sudet ovat mielenkintoisia eläimiä, jotka tunnistaa helposti etenkin selkäpiitä hyytävästä ulvonnastaan. Sudet kommunikoivat keskenään ulvomalla siten, että yksinäinen susi viestii pitkienkin etäisyyksien päästä laumalleen. Toisaalta myös susilauma saattaa ulvomisen välityksellä lähettää viestejä lähistöllä liikkuville susilaumoille ilmoittaakseen omista reviireistään. Usein sudet saattavat alkaa ulvoa yksinkertaisesti siksi, että lähistöllä ulvoo joku toinenkin susi. Tässä mielessä sudet muistuttavatkin sukulaisiaan koiria, jotka saattavat usein yltyä haukkumaan toisten koirien innoittamana.

Susien käyttäytyminen laumassa

Sudet elävät yleensä laumoissa, joihin kuuluu tavallisesti viidestä kymmeneen sutta. Näissä laumoissa ne liikkuvat varsin laajoillakin alueilla metsästäen yhdessä. Mieluiten susi metsästää suuria metsän eläimiä kuten esimerkiksi hirviä ja kauriita, sillä niistä saa reippaasti lihaa, jota susi pystyy syömään valtavia määriä. Susi metsästää toki myös muita pienempiä nisäkkäitä, lintuja sekä matelijoita.

Susien laumassa käyttäytymistä on tutkittu melko paljon. On huomattu, että laumassa vallitsee varsin tiukassa istuva hierarkinen järjestys, jossa susilaumaa johtaa yksi alfauros sekä hänen rinnallaan kulkeva kumppani. Tämä lauman ykkösuros yhdessä naarassuden kanssa ovat laumassa yleensä ainoa lisääntyvä pari. Lauman kaikki muut sudet osallistuvat kasvatustyöhön pitämällä huolta sudenpennuista, hoitamalla niitä ja saalistamalla niille yhdessä ruokaa.

Susi on petoeläin

Ihmisten ja susien yhteinen historia on pitkä ja rönsyilevä ulottuen kauas vuosituhansien taakse. Vaikka susi onkin petoeläin, ei se yleensä koskaan hyökkää ihmisen kimppuun paitsi äärimmäisissä tilanteissa. Tästä huolimatta susi on leimautunut pelottavaksi ja vaaralliseksi eläimeksi, jota moni ihminen vierastaa ja kammoaa. Vaikka sudet eivät hyökkääkään yleensä ihmisten kimppuun, on varsin tavanomaista, että susi saalistaa esimerkiksi kotieläimiä. Toisinaan susi saattaa esimerkiksi raadella maatilalla eläviä lampaita tai vuohia. Tämän vuoksi susia metsästetäänkin melko laajasti ja niille asetetaan joillain alueilla myös ansoja.